En af Danmarks største detailsalgsstyrker ligger hos RelationMedia

Skrevet af d. 23 maj 2019

Der sker i disse dage et paradigmeskifte i dansk detailhandel, hvor varetagelsen af salgsstyrken i højere grad bliver lagt ud til virksomheder, der specialiserer sig i at drive disse. Dette har RelationMedia netop brugt de seneste år på, hvor der er blevet arbejdet nytænkende og målrettet med tilgangen til salgsstyrker, samt investeret markant i personale, teknologi og data.

Detailmarkedet
Detailmarkedet er under konstant forandring og derfor søger brands konstant nye måder at optimere salget på. Dette er i sig selv ikke noget nyt, det nye ligger i, at der i højere grad bliver fokuseret på kernekompetencer og køb af serviceydelser gennem bureauer som RelationMedia. Salgskonsulenter er, og bliver, i højere grad en serviceydelse, der tilkøbes fremfor at have ”In-House”.

RelationMedia er en del af detinternationale netværk SSI (SalesServicesInternational) og herigennem kigger vi ind i, hvordan salgsstyrker bliver drevet rundt om i verden. Denne indsigt er baggrunden for de forskellige modeller vi har lanceret i Danmark”Christian Goldschmidt, CEO RelationMedia

Flere brands får råd til en salgsstyrke
RelationMedia arbejder med flere forskellige modeller, når det kommer til salgsstyrker. Der er modeller, som passer til både små, mellem og store virksomheder. Ydermere arbejdes der med mere end blot den fysiske konsulent i butik, hvor andre tiltag også tages i brug, herunder telesalg. Dette gør, at selv mindre virksomheder kan få en salgsstyrke, der kan øge salget, sikre 2. placeringer og stærk lokal samhandel.”Vi kigger konstant på, hver enkelt kundes behov, og finder den bedste løsning, der passer til dem. Det er utrolig vigtigt, at kunden føler sig tryg, samt vi hele tiden har en åben og ærlig dialog omkring, hvad der sker. Vi er uden tvivl de eneste i markedet, der driver salgsstyrker på denne måde, hvilket vi er stolte af. Vores succes på området kan tilskrives flere års erfaring med salgsstyrker, samt at vi stiller høje krav til vores performance.” Jarl Vestergaard, Salgsdirektør RelationMedia.

Hvorfor vælge en ekstern salgsstyrke
Dialogen med vores kunder udspringer fra flere problemstillinger og muligheder:

- Ønske om større fleksibilitet (mulighed for at øge/reducere ressourcer)
- Nyt brand ønsker større synlighed i butikkerne
- Opnå større geografisk rækkevidde, uden forøgelse af omkostningerne
- Omkostnings reducering
- Professionel håndtering af CRM, salgsmøder, rapportering, KPI’er
- Synergier med andre brands

Ovenstående er blot nogle af de emner, som vi hjælper vores kunder med at optimere. Det vigtigste er, at der bliver taget udgangspunkt i netop kundens brand, og de muligheder eller udfordringer de står med, så vi kan skræddersy det rette setup.

Blåstempling
De seneste år har RelationMedia oplevet en markant tilgang af kunder indenfor salgsstyrkeservicen. Hver måned er der således blevet lavet nye aftaler med kunder, såvel som udvidelser af eksisterende aftaler.

Tilgangen af Kohberg til kundeporteføljen er en blåstempling af den indsats RelationMedia har ydet de seneste år og herigennem en klar en klar indikation af, at de modeller der arbejdes med giver værdi for både kunder og detailhandlen.

Vi har i dag et rigtigt godt samarbejde med Relation Media på demoer og merchandising og vi er overbevist om at RelationMedia på en meget professionel måde også kan varetage salgskonsulentydelsen. Deres modeller giver langt større fleksibilitet og skaber synergier vi ikke selv ville kunne opnå. Vi glæder os til vores udvidede samarbejde med dem” Erik Nielsen, Markedschef Kohberg

Medarbejderlogin